Ploštica posteľná

  • Dĺžka života: 12 - 14 mesiacov, bez potravy viac ako 3 mesiace
  • Vývin: Od vajíčka až po dospelého jedinca, ktorý môže klásť vajíčka musí ploštica prejsť 5 nymfálnymi štádiami larvy. Každé nymfálne štádium nastáva 7 dní po nasatí krvi. Doba trvania k dospelosti je 1-2 mesiace
  • Rozmnožovanie a plodnosť: 2-5 vajíčok denne a cca 500 vajíčok za život. Z vajíčok sa za 15 dní stáva larva
  • Znaky: hrdzavohnedá farba, veľkosť 1-5 mm, ploché, svetloplaché

Objednať dezinsekciu

Riziká:

Ploštice sú parazity zanechávajúce štípance, podobné štípancom od komárov, ale vo výrazne väčšom množstve. Zdržiavajú sa pár metrov od hostiteľa. Ploštice napádajú hostiteľa len počas spánku a vždy len pár minút. Vedia však po sebe zanechať spúšť, a to nie len na tele človeka, ale aj vo svojom okolí vegetatívneho pôsobiska, kde vypúšťajú výlučky hnedej až čiernej farby, ktoré sú tvarom a veľkosťou podobné zrnku maku. Ploštice posteľné prenášajú choroby len zriedkakedy. Prítomnosť ploštice posteľnej neznamená nehygienické prostredie v byte či dome.

Riešenie:

Bežnou prevenciou proti plošticiam v domácnosti je pravidelná kontrola vecí po príchode z dovolenky. Ak bývate na najnižších poschodiach bytového objektu, je možné, že Vám ploštice prejdú cez okno. Vhodným riešením sú sieťky proti hmyzu. Pokiaľ sa pýtate ako sa zbaviť ploštíc, tak najideálnejšia likvidácia ploštíc je odborná pomoc, ktorá Vám určite odporučí chemickú metódu dezinsekcie (dôkladný postrek účinnou látkou). Táto metóda sa po dlhých rokoch praxe a popri všetkých nových metódach stále javí ako najúčinnejšia.

Ponuka dezinsekčných služiebDezinsekcia

S každým problémom Vám najrýchlejšie a najbezpečnejšie pomôže školený profesionál.

Objednávací formulár Cenník