Myš domová

  • Dĺžka tela: 90 - 104 mm bez chvosta
  • Životnosť: 15 - 24 mesiacov
  • Plodnosť: 6 - 8 krát do roka, má 5 - 10 mláďat za vrh, gravidita 19 - 21 dní, množenie sa aj medzi sebou
  • Sfarbenie: vrchná časť tela šedá, spodná časť tela šedá až žltá
  • Mláďa: aktívne po treťom týždni od narodenia, pohlavne dospieva v druhom až treťom mesiaci

Objednať deratizáciu

Riziká:

Myš domová najčastejšie prenáša choroby ako pneumocystóza, choriomeningitída, salmonelóza a iné. Tieto hlodavce majú vyvinutý metabolizmus tak, že dokážu stráviť aj plasty, a preto sa im hovorí všežravé hlodavce. Myš domová je najaktívnejšia najmä večer.

Riešenie:

Myš domová patrí k hlodavcom, ktoré nie vždy skonzumujú voľno dostupné deratizačné jedy. Prípadne na niektoré jedy nereagujú. Najideálnejším riešením na likvidáciu myší je preto volať profesionálov. Skúsený deratizér Vám prezradí ako sa rýchlo a najmä bezpečne zbaviť myši. Ďalšie podobné hlodavce ako myš domová sú hraboš poľný , škrečok poľný , hryzec vodný...

Ponuka deratizačných služiebHubenie škodcov

S každým problémom Vám najrýchlejšie a najbezpečnejšie pomôže školený deratizér.

Objednávací formulár Cenník