Naše služby - RONAS

S každým problémom Vám najrýchlejšie a najbezpečnejšie pomôže školený deratizér.


Deratizácia

Viac info
Dezinsekcia

Viac info
Dezinfekcia

Viac info

V rámci našich služieb ponúkame aj plynovanie a inštalovanie sietí proti vtákom.


Plynovanie

Viac info
Siete proti vtákom

Viac info

Ronas s.r.o.

Prácu spoločnosti Ronas s.r.o. podporilo nadobudnuté rozhodnutie Štátneho zdravotného ústavu v zmysle NR SR č.272/1994 Z.z o ochrane zdravia ľudí a nariadenie vlády SR č.45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi k výkonu D.D.D. činností.

Viac info


Hubenie škodcov.

S každým problémom Vám najrýchlejšie a najbezpečnejšie pomôže školený deratizér.

Objednávací formulár Cenník