Osy

Osa obyčajná
  • Kolónia: 1500 - 1800 členov
  • Veľkosť: 15 mm
  • Osie hniezda: do priemeru 30 cm
Osa útočná
  • Kolónia: 3000 - 5000 členov
  • Veľkosť: 20 mm
  • Osie hniezda: do priemeru 60 cm

Druhy ôs žijúcich na Slovensku osa útočná, osa obyčajná, osa dravá, osa krovinná.

Osie hniezdo si osy najčastejšie stavajú na tmavších a opustených miestach (podľa druhu osy závisí aj miesto výstavby osieho hniezda).

Osy útočné si najčastejšie vytvárajú osie hniezda v zemi. Naopak osy dravé na povalách či strechách. Nie vždy to však musí byť tak.

Tvorba osieho hniezda nastáva na prelome mesiacov máj / jún, samozrejme záleží aj od počasia. Kráľovná začne s výstavbou osieho hniezda a behom 14 dní sú na svete prví členovia kolónie, tzv. robotnice. Kráľovná prenecháva pokračovanie stavby osieho hniezda novým členom, ktorí sa nevenujú len stavbe osieho hniezda ale aj kráľovnej, novonarodeným larvám a obrane samotného osieho hniezda.

Objednať dezinsekciu

Riziká:

Najhoršou reakciou ľudského organizmu na uštipnutie osy je anafylaktický šok. V iných prípadoch nastáva len opuch zasiahnutého miesta a jeho okolia. Tento opuch trvá niekoľko dní. Osy si osie hniezdo stavajú na rôznych miestach (napríklad povaly, strechy, opustené nory v zemi po hlodavcoch a iné tmavé miesta). Osy, ako aj sršne, dokážu svoju kolóniu veľmi rýchlo rozširovať. Z tohto dôvodu je potrebné neodkladať ich presun alebo likvidáciu.

Riešenie:

Likvidácia osieho hniezda je pomerne komplikovaná záležitosť. Existuje veľa voľno-dostupných prípravkov pre svojpomocnú likvidáciu osieho hniezda. Aby bol však priebeh zásahu bez ujmy a čo najefektívnejší, je potrebné poznať presné zvyky tohto hmyzu. Laikom sa preto takýto zásah neodporúča. Presun alebo likvidáciu osieho hniezda (najmä ak má väčšie rozmery) radšej nechajte na odborníkov.

Ponuka dezinsekčných služiebDezinsekcia

S každým problémom Vám najrýchlejšie a najbezpečnejšie pomôže školený profesionál.

Objednávací formulár Cenník