Dezinfekcia po záplavách a iných havarijných stavoch

Povodňová voda po záplavách je kontaminovaná, ako všetko čo prišlo do kontaktu s povodňovou vodou. V takejto vode sa nachádzala mŕtva zver, vyplavené žumpy a iné zdraviu škodlivé veci. Preto potraviny treba bezpodmienečne zlikvidovať. Odevy stačí na dlhší čas vylúhovať v dezinfekčných prípravkoch. Miestnosti a nábytok musíte vysušiť a až po vysušení opláchnuť a vydezinfikovať prípravkami určených na takúto činnosť.

Objednať dezinfekciu

DezinfekciaDezinfekcia

S každým problémom Vám najrýchlejšie a najbezpečnejšie pomôže školený profesionál.

Objednávací formulár Cenník