Plch

Na Slovensku žijú 4 druhy plchov:

Plch sivý je naším najväčším plchom. Má vzhľad veveričky a myši. Je vynikajúci lezec, steny mu nerobia problém. Ukladá sa na zimný spánok. Domov si hľadá aj medzi ľuďmi v starších domoch. Veľmi ťažko sa ho zbaviť. Uprednostňuje stravu zostavenú z ovocia, zeleniny, obilnín, orechov… Dožíva sa 2-3 rokov.

Plch lieskový prezývaný aj pĺšik, je najmenším plchom Európy. Dorastá do 8 cm. Žije do 4 rokov. Jeho zimný spánok trvá dlhšie ako samotná zima. Ako všetky plchy je to nočný tvor. Rozmnožuje sa raz do roka. Nesnaží sa žiť pri ľudskom obydlí.

Plch záhradný spôsob života je podobný ako pri ostatných plchoch. Zimný spánok, po ktorom prichádza hneď párenie. Je nočný tvor. Vyskytuje sa aj v ľudskom obydlí. Gravidita 3-4 týždne. Dožívajú sa štyroch rokov.

Plch lesný je vzácny tak ako pĺšik. Zimný spánok je podľa poklesu teploty, po ktorom prichádza párenie. Dožíva sa až 5 rokov. Rodí 3-5 mláďat.

Objednať deratizáciu

Ponuka deratizačných služiebHubenie škodcov

S každým problémom Vám najrýchlejšie a najbezpečnejšie pomôže školený deratizér.

Objednávací formulár Cenník