Deratizácia

Deratizácia systematicky reguluje potkany, myši a iné hlodavce. Vykonáva sa v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Deratizácia sa uskutočňuje za účelom ochrany ľudského zdravia a zabránenia nekontrolovateľnému premnoženiu hlodavcov. Preto je deratizácia zákonom stanovená 2 - 4 krát ročne podľa objektu a v ňom prevádzkovaného priemyslu.

S pozdravom Deratizácia Bratislava

Objednať deratizáciu

Hlodavce a ich prítomnosť:

  • prenášajú infekčné ochorenia ako salmonela, toxoplazmóza, Weilova žltačka a iné
  • spôsobujú hospodárske škody
  • znehodnocujú suroviny a výrobky
  • znečisťujú prostredie

Deratizačný výkon zabezpečuje:

  • 1. monitorovanie výskytu hlodavcov rôzneho druhu
  • 2. odchyt, prípadná likvidácia
  • 3. odstránenie kadávrov
  • 4. administratívna povinnosť podľa legislatívy
  • 5. možná konzultácia a upozornenie na technické nedostatky umožňujúce vstup hlodavcov do objektu

Deratizácia a jej rozdelenie:

Ochranná deratizácia

- preventívna deratizácia.


Ohnisková deratizácia

- sa vykonáva v ohnisku nákazy infekčných chorôb.


Bariérová deratizácia

- sa vykonáva v exteriéry aby zabránila hlodavcom vniknúť do interiéru budovy.


Priebežná deratizácia

vo vybraných objektoch.

Ponuka deratizačných služieb



Deratizácia

S každým problémom Vám najrýchlejšie a najbezpečnejšie pomôže školený deratizér.

Objednávací formulár Cenník